[wptb id=9854]
  • Kveldskort er inkludert i alle kort f.o.m. 2 dager.
  • 2-7 dagers kort gjelder kun påfølgende dager.
  • Kort for barnetrekk er kun gyldig i Vera og Tobiasheisen.
  • Pensjonister (fra 65 år) betaler ungdomspris.
  • Keycard er obligatorisk! Nytt keycard koster kr. 50,-
  • Vi har egne priser for skoler/skoleklasser i ukedagene.
    Det er også mulig å opprette bedriftsavtaler.
    Les mer under “Annen info”.