Hva skjer med Stolheisen?

adminInformasjon

Sommeren/høsten 2020 var det planlagt en ombygging og hovedrevisjon på Stolheisen.

Planen var opprinnelig å flytte dagens avstigning ned ca. 550 meter (til mellom mast 12 og 13 for de som er godt kjent i området). Formålet med dette arbeidet var å få mer drift på heisen, og hyppigere bruk av løypenettet i høyden.

Uten noen naturlige skjerminger for vind, har dagens avstigningsområde vært ekstremt utsatt for vind (som til stadighet rensker området for snø), samt nedising av master med tilhørende utstyr. Samtidig med at arbeidet på Stolheisen pågikk, skulle det settes opp et nytt skitrekk med ca. 600 meters lengde. Dette ville få en påstigning nedenfor ny tiltenkt avstigning på Stolheisen, og en avstigning på flaten før det øverste platået på Stolheisen. (30-40 høydemeter under dagens topp/avstigning).

Hovedrevisjon på heisen skulle vært påbegynt i 2019, men dette ble utsatt p.ga. den planlagte ombyggingen av heisen. Hovedrevisjonen innebærer i praksis demontering og kontroll av alt utstyr i master, driv -og vendestasjon. Det er vanskelig tilkomst på store deler av heisen, og arbeidet må i stor grad utføres ved hjelp av helikopter. Hele prosjektet med ombygging, revisjon og nytt skitrekk har en kostnadsramme på rundt 17 millioner.

En dårlig start på sesongen 2019/20, og påfølgende utfordringer med Covid-19, satte en stopper for dette prosjektet. Mesteparten av arbeidet skulle utføres av personell fra heisleverandør i Frankrike (Poma), og dette hadde ikke latt seg gjennomføre med dagens situasjon.

Tilsynsmyndighetene har bestemt at det ikke blir gitt noen dispensasjoner i forbindelse med Covid-19, og Stolheisen kommer derfor ikke til å være i drift i sesongen 2020/21.

 

Hva skjer videre?

Før vi starter opp ny sesong vil vi ha bestilt et nytt skitrekk for oppføring til sommeren/høsten 2021. Dette prosjektet vil derfor gå sin gang uavhengig av hva resultat det vil bli av sesongen 20/21.

Når dette trekket (T-krok) kommer på plass, vil vi dekke hele løypenettet og alle populære frikjøringsområder.

Ved å legge avstigningen like nedenfor toppen på Grøe (som fjellet heter) vil vi unngå det mest værharde partiet. Bedre snø-sikkerhet, samt betydelig forenklet drift kontra stolheis vil med all sannsynlighet gi oss mange flere driftsdager med hele løypenettet tilgjengelig.

Tegninger og ulike beregninger for ombygging/nedkorting av Stolheisen er klare, og dette arbeidet vil tidligst kunne gjennomføres i 2022. For at dette skal kunne gjennomføres er vi avhengig av bedre vintre, både snømessig og økonomisk, enn vi har hatt de to siste sesongene.

Vi har og et strengt regelverk å forholde oss til, og heisen blir heller ikke yngre med årene.

Vi vil derfor bruke det kommende året til å se om det kan være mer hensiktsmessig med andre løsninger for å bringe folk opp i høyden.